Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa
Gospodarka magazynowa to jedno z najważniejszych ogniw w sferze logistyki. Dobrze zorganizowane procesy magazynowe skutkują szybkim przepływem materiałów od dostawców poprzez system produkcyjny i kończąc na odbiorcy (potencjalnym kliencie). Dobrze opracowany system logistyczny i odpowiednio przygotowane do niego magazyny sprawiają, że przebieg materiałów w procesie logistycznym odbywa się sprawnie i bez zakłóceń.

Technologiczny proces magazynowy jest to zestaw czynności, które są wykonywane w czasie przepływu ładunków przez magazyn, począwszy od rozładunku środków transportu zewnętrznego, przez przyjęcie, składowanie, kompletowanie do wydania, wydawanie oraz załadunek środków transportu zewnętrznego. Aby proces magazynowy mógł być realizowany, muszą być zapewnione określone warunki techniczno-organizacyjne :

  • przestrzeń magazynowa, w której czynności będą wykonywane,
  • maszyny i urządzenia, za pomocą których czynności będą wykonywane, −
  • personel wraz z określonymi zadaniami, −
  • system ewidencji stanu i przepływu zapasów przez magazyn.
Jednym z najlepszych rozwiązań w tej dziedzinie jest automatyczny regał TwinTower® przeznaczony jest do składowania elementów dłużycowych (pręty, profile, rury, itd) oraz arkuszy (blach, płyt, laminatów, itd), palet i wielu innych artykułów o dużych masach i wymiarach. Na poniższym filmie można zobaczyć jego funkcjonalność w przedsiębiorstwie produkcyjnym BUD-EXPERT z Zabrza.

System składa się z dwóch kolumn składowania oraz jednej kolumny transportowej w której porusza się winda, której zadaniem jest przemieszczanie półek ze stacji załadowczej oraz transport półek z kolumn składowania do stacji załadowczej. Bardzo przydatnym urządzeniem do transportu palet  jest mały, niepozorny paletowy wózek TB – urządzenie transportu bliskiego produkowany przez wspomniany BUD-EXPERT 

wózek_paletowy_budexpert[1]

Konstrukcja wózka TB jest stalowa, spawana, z wytrzymałego grubego profilu (Profil stalowy 40x40x3) , malowana proszkowo techniką grubowarstwową (malowanie w podstawowej / popularnej grupie kolorów jest bez dopłaty.)

Wszystkie kółka skrętne wysokiej klasy o znakomitych właściwościach jezdnych i wytrzymałościowych (zdjęcie poniżej). Rozmiary dostosowaliśmy do palety, można też delikatnie powiększyć wózek, aby druga paleta mieściła się na poziomie nad kółkami, można tam też ewentualnie położyć płytę wiórową. My nie zrobiliśmy tego, bo najbardziej zależało nam na tym, aby pracownik nie musiał się schylać.

wozek_tb_budexpert2-1024x768[1]

Dane techniczne

Waga: 69kg

Wysokość: 750mm

Szerokość: 800mm

Długość: 1200mm

Udźwig: 2000kg

Wszystkie koła jezdne skrętne przygotowane do pracy przemysłowej, posiadają wysoki stopień niezawodności i odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Profil stalowy 40x40x3 malowany proszkowo / dowolny kolor.

Kontakt z PRODUCENTEM

BUD-EXPERT Sp. z o.o.
44-190 Knurów ul. Jęczmienna 4

Zakład Produkcyjno-Usługowy – cięcie laserem blach, profili, cięcie wodą, elektrodrążarką, obróbka metali
41-807 Zabrze, ul. G. H. Donnersmarcka 5
tel. 32 66 64 480, www.budexpert.com.pl

Przy większej ilości możliwość negocjacji cen.

Istnieje możliwość przeprojektowania dla potrzeb indywidualnych.